DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI OD 200 PLN
slajdyslajdyslajdyslajdyslajdyslajdy
zmień slajd zmień slajd zmień slajd zmień slajd zmień slajd zmień slajd
VA / JuJu Sounds - Mono Egypt [kaseta]
brak zdjęcia produktu

VA / JuJu Sounds

Mono Egypt

kaseta / Nowy


ładowanie...

Zadaj pytanie dotyczące produktu

Tracklista
01. Ababda, Upper Egypt
02. Mizmar, Aswan
03. Fellahi, Nile Delta
04. Kunuz, Nubia
05. Simsimiyya, Suez
06. Dom, Nile Delta
07. Shabab il Nasr, Port Said
08. Zar, Nile Delta
09. Sufi Al-Rifai Mulid, Cairo
Opis produktu
Szczegóły

Mono Egypt to kompilacja nagrań terenowych różnorodnych kultur muzycznych współczesnego Egiptu. To efekt kilkuletniej pracy z muzykami z Pustyni Wschodniej, Nubii, Delty Nilu, Kairu i miast portowych Kanału Sueskiego. Wydawnictwo jest owocem dziesiątek sesji nagraniowych, zarejestrowanych w prywatnych mieszkaniach, w ogrodach, nad rzekami, na zapleczach barów, na dachach, pustkowiach i w innych nietypowych miejscach.

Profesjonalni artyści tworzą jedną z ostatnich funkcjonujących we współczesnym Egipcie gildii, w których oralna tradycja nadal pozwala przekazywać wiedzę i umiejętności z ojca na syna i z matki na córkę. Wielu z nich wciąż własnoręcznie wytwarza swoje instrumenty, a wszyscy opowiadają historię wyjątkowych społeczności. Kompilacja jest muzyczną podróżą przez leżący na styku Afryki i Azji region, który zaskakuje różnorodnością instrumentarium, kultur i dialektów.

Mono Egypt to pierwsza produkcja niezależnego mikrowydawnictwa JuJu Sounds. To projekt nastawiony na budowanie mostów między muzykami marginalizowanych społeczności, a niszowymi odbiorcami z całego świata. Misją JuJu Sounds jest ożywianie cennych muzycznych ekosystemów, a nie sama sprzedaż egzotycznych produktów.

Kompilacja Mono Egypt wydana została w limitowanym nakładzie 150 sztuk na żółtej kasecie. Wydawnictwo uzupełnia opowieść o kulisach pracy nad albumem, napotkanych ludziach, instrumentach i muzycznych kulturach. 

-

Limited edition of 150 copies of yellow cassette. Available in Europe via bandcamp (50 pieces only). Distribution in the USA and Japan by Mississippi Records.

Stunning new field recordings from Egypt, the result of several years of work with musicians from the Eastern Desert, Nubia, the Nile Delta, Cairo and the port cities of the Suez Canal. Recorded in incredibly high fidelity and with an ear for beauty, the debut release from Juju Sounds contains some of the best contemporary field recordings we've heard in a while.

Check out full LINER NOTES with videos from recording sessions here: bit.ly/monoegyptliner

Mono Egypt is a compilation of field recordings of various musical cultures from contemporary Egypt. It is the result of several years of work with musicians from the Eastern Desert, Nubia, the Nile Delta, Cairo and the port cities of the Suez Canal. This album is the fruit of dozens of recording sessions conducted in private homes and gardens, on riverbanks and rooftops, at the back of bars, in the desert, and in many other unusual places.

Professional artists form one of the last functioning guilds in Egypt in which the oral tradition still enables the transfer of knowledge and skills from father to son, mother to daughter. Many of them still make their own instruments by hand, and they all tell stories of unique communities. The compilation is a musical journey through this region at the junction of Africa and Asia, which is characterised by a surprising diversity of instruments, cultures and dialects.

Mono Egypt is the first production of independent micro-label JuJu Sounds. The project focuses on building bridges between musicians from marginalised communities and niche audiences from around the world. The mission of JuJu Sounds is to revive valuable musical ecosystems, not just to sell exotic products.

The Mono Egypt compilation is released in limited edition of 150 copies on yellow cassette. The behind-the-scenes insights into the work on the album and the people, instruments and musical cultures encountered is available at www.jujusounds.com

Używamy ciasteczek w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. OK