DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI OD 200 PLN
slajdyslajdyslajdyslajdy
zmień slajd zmień slajd zmień slajd zmień slajd
Henryk Debich - Monika / Zabawa w ciemności (Yellow Vinyl Edition) [7"]
brak zdjęcia produktu

Henryk Debich

Monika / Zabawa w ciemności (Yellow Vinyl Edition)

7" / Nowy

Astigmatic LTD / ARS003 / Data premiery: 2021-08-03

Polish Jazz / Funk / Soul / Jazz

ładowanie...

Zadaj pytanie dotyczące produktu

Tracklista
A1. Monika
B1. Zabawa W Ciemności
Opis produktu
Szczegóły

Po bardzo pracowitym roku, w którym Astigmatic Records zadebiutował w roli wytwórni poszukującej zaginionych, nigdy wcześniej niewydanych muzycznych skarbów (Renata Lewandowska, "Dotyk"), przyszedł czas na kolejne próby zmierzenia się z historią polskiej muzyki rozrywkowej. Siedmiocalowy singiel "Monika / Zabawa w ciemności" rozpoczyna serię wydawnictw z nieodkrytymi nagraniami Henryka Debicha, którego działania rozsławiły Orkiestrę PRiTV w Łodzi na całym świecie.

W tym celu label przez ostatnie dwa lata przekopywał się przez stos archiwaliów Radia Łódź, przesłuchując setki dokonań tamtejszej Orkiestry pod dyrygenturą Henryka Debicha. Ostatecznie wyselekcjonowano 13 perełek z okresu 1974-1977, będącego również czasem tworzenia Świętego Graala polskiego jazz-funku - albumu “String Beat”, poszukiwanego przez kolekcjonerów płyt pod każdą szerokością geograficzną.

W latach siedemdziesiątych Orkiestra PRiTV w Łodzi, mimo już ponad dwudziestoletniego stażu, odkrywała się na nowo i z każdym kolejnym rokiem brzmiała coraz nowocześniej i ciekawiej. W zależności od utworu, potrafiło w niej brać udział od czterdziestu do siedemdziesięciu osób! Orkiestra sprawnie poruszała się między gatunkami funk i disco, dotykając muzyki ilustracyjnej czy też jazzu. Mimo ogromnej ilości zarejestrowanych utworów z tego okresu tylko garstka z tych dokonań została opublikowana w 1975 roku na płycie “String Beat”. Ponadto dokonania Henryka Debicha i Orkiestry PRiTV z 1978 roku wydała niedawno wytwórnia GAD Records na płycie “City”. Reszta nadal czeka na odkrycie.  

Dlatego Astigmatic Records zaprezentuje nie tylko longplaya pełnego groove’u, pulsujących perkusji, potężnych sekcji dętych i nietuzinkowych, wcześniej niepublikowanych kompozycji, ale również dwa małe winyle. Zanim ukaże się LP pt. “Zbliżenie”, na rozgrzewkę w sprzedaży pojawi się limitowany siedmiocalowy krążek, format który nierozłącznie kojarzy się z tym gatunkiem. Na płycie znajdą się dwa wcześniej niewydane utwory “Monika” i “Zabawa w ciemności”, które otworzą ważny dla Henryka Debicha rok.

Zamykając projekt okazało się, że 2021 będzie rokiem wielu jubileuszy. 18 stycznia legendarny dyrygent, założyciel Łódzkiej Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji obchodził jubileusz setnych urodzin. W lipcu minie równe 20 lat od kiedy nie ma go już wśród nas. Do tych okrągłych rocznic należy dodać też, że Radio Łódź - przez prawie pół wieku drugi dom H. Debicha, obchodzi 80-lecie założenia, natomiast 30 lat temu rozwiązano Orkiestrę, którą prowadził do samego końca. 

Okładkę zaprojektował Animisiewasz, a materiał został zmasterowany przez Marcina Cichego (Skalpel). Numerowany, siedmiocalowy winyl w limitowanym nakładzie 500 sztuk będzie można zamówić od 5 lutego na platformie Bandcamp. Warto dodać, że te utwory nie pojawią się na LP. Płyta będzie dostępna w sprzedaży oraz na wszystkich platformach streamingowych od 26 lutego.

 

 

After a very busy year in which Astigmatic Records made its debut as a label looking for lost, never before released musical treasures (Renata Lewandowska, "Dotyk"), the time has come for more attempts to deal with the history of Polish popular music. The seven-inch single "Monika / Fun in Darkness" begins a series of releases with undiscovered recordings by Henryk Debich, whose activities made the Polish Radio and Television Orchestra in Łódź famous all over the world.

For the last two years, the label has been digging through hundreds of archives of Radio Łódź including recordings of the local Orchestra conducted by Henryk Debich. After a long search, 13 gems from the period 1974-1977 were selected, which was also the time of the creation for the Holy Grail of Polish jazz-funk - the album "String Beat", sought after by record collectors in every latitude.

In the seventies, the Polish Radio and Television Orchestra in Łódź, despite over twenty years of experience, was rediscovering itself and sounding more modern and interesting with each successive year. Depending on the piece, forty to seventy people were taking part in it! The orchestra efficiently moved between funk and disco genres, touching on illustrative music or jazz. Despite the huge amount of recorded songs from this period, only a handful of them was published in 1975 on the album "String Beat". Moreover, the achievements of Henryk Debich and the Polish Radio and Television Orchestra from 1978 were recently released by the GAD Records label on the album "City". The rest of the recordings are still waiting to be discovered.

That is why Astigmatic Records will present not only an LP full of groove, pulsating drums, powerful brass sections and unconventional, previously unpublished compositions but also two seven-inch vinyl. Before the LP will be released, "Closeup", a limited seven-inch disc will be available to warm up, a format that is inseparably associated with this genre. The album will include two previously unreleased songs "Monika" and "Fun in the dark", which will open an important year for Henryk Debich.

While closing the project, it turned out that 2021 will be a year of many anniversaries. On January 18, the legendary conductor, founder of the Lodz Polish Radio and Television Orchestra celebrated his 100th birthday. In July it will be the 20th anniversary since his passing. To these round anniversaries, it should also be added that Radio Łódź - which has been for almost half a century the second home to H. Debich, celebrates its 80th anniversary, while 30 years ago the Orchestra, which he led until the very end, was dissolved.

The cover was designed by Animisiewasz, and the material was mastered by Marcin Cichy (Skalpel). A numbered, seven-inch vinyl, limited to 500 copies, will be available on February 5 on the Bandcamp. It is worth adding that these songs will not appear on the LP. The album will be available for sale and on all streaming platforms from February 26.

Używamy ciasteczek w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. OK